Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń do Kolegium Tłumaczy na rok 2024. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki.

Program adresowany jest do tłumaczy literatury polskiej, zarówno tych z dorobkiem, jak i wszystkich tych, którzy zaczynają swoją zawodową przygodę i jego nadrzędnym celem jest stworzenie im korzystnych warunków do pracy twórczej.

Kandydaci mogą ubiegać się o miesięczny pobyt w Krakowie w Kolegium Tłumaczy przy Instytucie Książki lub w Warszawie w dawnym mieszkaniu Tadeusza Konwickiego.

W ramach miesięcznego pobytu studyjnego uczestnik otrzyma bezpłatne zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży, kieszonkowe tj. 100 zł na dobę oraz pomoc w organizacji spotkań z wydawcami bądź pisarzami.

Aby ubiegać się o rezydencję, kandydat musi mieć przynajmniej jeden tekst tłumaczenia ogłoszony drukiem bądź w poważnej publikacji internetowej.

W ramach inicjatywy rezydent może zostać poproszony również o poprowadzenie gościnnego wykładu dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto tłumacz ma obowiązek sporządzenia sprawozdania z pobytu studyjnego, które będzie służyło organizatorom do dalszych działań promujących.

Aby wziąć udział programie, należy formularz zgłoszeniowy przesłać drogą mailową, wraz z listą opublikowanych przekładów i rekomendacjami, na adres biuro@instytutksiazki.pl.

Osoby zakwalifikowane do Kolegium Tłumaczy zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową do 15 grudnia 2023 r.