Do 9 października br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu na koncepcję scenariusza spektaklu teatralnego dla dzieci. Organizatorem inicjatywy jest Estrada Poznańska. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Inicjatywa skierowana jest do osób pełnoletnich. W ramach konkursu zgłaszane prace nie mogą być wcześniej publikowane drukiem, udostępnione online lub w jakikolwiek inny sposób, wystawiane na scenie i realizowane w formie słuchowisk.

Scenariusz ma być skierowany do dzieci powyżej 4. roku życia. Maksymalny czas trwania spektaklu to 50 minut. Koncepcja scenariusza powinna nawiązywać do tematu związanego z segregacją odpadów. Ponadto powinna ona zawierać szczegółowo opisany zarys spektaklu, jego tematykę, planowany wiek odbiorców, planowaną konstrukcję i konteksty merytoryczne, jak również próbkę tekstu, który ma powstać na bazie koncepcji, zawierającą minimum 2 sceny scenariusza, o objętości do 5 znormalizowanych stron.

Na laureata konkursu czekają gratyfikacje finansowe. Otrzyma on 10 000 zł, w tym 3 000 zł za koncepcję scenariusza i 7000 zł za ostateczną jego wersję.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy formularz zgłoszeniowy [plik PDF] przesłać drogą mailową na adres konkurs@estrada.poznan.pl. Zgłoszenie powinno zawierać również: plik z koncepcją w formacie PDF nazwany indywidualnym godłem i opatrzony słowem „koncepcja” (np. MOJE GODŁO_koncepcja.pdf); plik ze skanem podpisanego oświadczenia dotyczącego autorstwa koncepcji, nazwanym indywidualnym godłem i słowem „oświadczenie koncepcja” (np. MOJE GODŁO_oświadczenie koncepcja) oraz plik ze skanem podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, nazwany indywidualnym godłem i skrótem „RODO” (np. MOJE GODŁO_RODO).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 października br.