Tylko do 15 września br. trwa nabór zgłoszeń na rezydencje literackie Kraków-Wilno. Inicjatywa jest efektem współpracy pomiędzy dwoma Miastami Literatury UNESCO — Krakowem i Wilnem.

Rezydencje literackie dedykowane są pisarzom i tłumaczom z Wilna.

W ramach inicjatywy można ubiegać się o 4-tygodniowy pobyt w Pałacu Potockich, w okresie od 15 października do 15 grudnia, stypendium w wysokości 500 euro brutto, pokrycie kosztów transportu do i z Krakowa.

Krakowskie Biuro Festiwalowe zagwarantuje także rezydentom możliwość uczestniczenia w życiu literackim miasta i pomoże w promocji ich twórczości w Polsce.

Kandydaci ubiegający się o rezydencję powinni mieć związek z Wilnem oraz co najmniej jedną opublikowaną książkę na koncie, ewentualnie może to być scenariusz filmowy lub teatralny. Powinni też znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym. Podczas rezydencji powinni oni także pracować nad konkretnym projektem twórczym.

Rezydenci zostaną również poproszeni o napisanie tekstu, który będzie nawiązywał do Krakowa. Praca zostanie opublikowana w celach promocyjnych.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesyłać drogą mailową na adres residencies@miastoliteratury.pl formularz zgłoszeniowy, fragment opublikowanego tekstu w języku polskim lub angielskim, biografię lub CV oraz list referencyjny albo motywacyjny.