Do 30 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu na monodram oparty na tekstach Witolda Gombrowicza. Organizatorem inicjatywy jest Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie). Konkurs powołano ze względu na przypadającą w 2024 roku 120. rocznicą urodzin pisarza. Pula nagród w inicjatywie wynosi 20 000 zł.

Nadrzędnym celem konkursu jest propagowanie twórczości Witolda Gombrowicza. Do inicjatywy mogą być zgłaszane przedstawienia z 2024 r. oraz monodramy zrealizowane w latach 2022-2023, oparte na dowolnym tekście Gombrowicza bądź na kompilacji jego różnych dzieł.

Inicjatywa skierowana jest do młodych aktorów, studentów szkół teatralnych, świeżo upieczonych absolwentów, a także do osób, które stawiają pierwsze kroki w zawodzie.

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie komisja wybierze 6–8 spektakli spośród wszystkich zgłoszonych monodramów. Finaliści konkursu zostaną wyłonieni w maju, natomiast w połowie czerwca swoje przedstawienia pokażą na scenie Teatru Polskiego w Warszawie.

Aby widział udział w inicjatywie, należy przesłać formularz zgłoszeniowy oraz link do spektaklu zarejestrowanego w formie audiowideo drogą mailową na adres konkurs@muzeumgombrowicza.pl.