Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 17 października 2016 r. poz. 1713);
 • Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 24 października 2016 r. poz. 1749);
 • o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. n z 26 października 2016 r. poz. 1764);
 • o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 28 października 2016 r. poz. 1776);
 • o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. z 29 października 2016 r. poz. 1771);
 • o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 31 października 2016 r. poz. 1779);
 • o Policji (Dz.U. z 31 października 2016 r. poz. 1782);
 • o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. z 2 listopada 2016 r. poz. 1787);
 • o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz.U. z 2 listopada 2016 r. poz. 1790);
 • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2 listopada 2016 r. poz. 1793);
 • Prawo o notariacie (Dz.U. z 3 listopada 2016 r. poz. 1796);
 • o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 4 lis-topada 2016 r. poz. 1803);
 • o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 4 listopada 2016 r. poz. 1808);
 • o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 8 listopada 2016 r. poz. 1817);
 • Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 9 listopada 2016 r. poz. 1822).

Ponadto, w Dz.U. z 7 listopada 2016 r. pod poz. 1814 opublikowano Obwieszczenie MKiDN z 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk.