Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

  • o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 10 sierpnia 2017 r. poz. 1523);
  • o usługach turystycznych (Dz.U. z 18 sierpnia 2017 r. poz. 1553);
  • Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 22 sierpnia 2017 r. poz. 1560);
  • Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1577);
  • Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579).