Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 16 listopada 2017 r. poz. 2119);
 • o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 21 listopada 2017 r. poz. 2136);
 • o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 21 listopada 2017 r. poz. 2148);
 • o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. z 22 listopada 2017 r. poz. 2151);
 • o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 22 listopada 2017 r. poz. 2152);
 • o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 23 listopada 2017 r. poz. 2157);
 • o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 23 listopada 2017 r. poz. 2159);
 • o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 24 listopada 2017 r. poz. 2168);
 • o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 27 listopada 2017 r. poz. 2176);
 • Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 28 listopada 2017 r. poz. 2183);
 • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 28 listopada 2017 r. poz. 2187);
 • Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 28 listopada 2017 r. poz. 2188);
 • o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 28 listopada 2017 r. poz. 2191);
 • o systemie oświaty (Dz.U. z 29 listopada 2017 r. poz. 2198);
 • Kodeks karny (Dz.U. z 29 listopada 2017 r. poz. 2204);
 • o cudzoziemcach (Dz.U. z 30 listopada 2017 r. poz. 2206);
 • o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 30 listopada 2017 r. poz. 2213);
 • o drogach publicznych (Dz.U. z 1 grudnia 2017 r. poz. 2222);
 • Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 1 grudnia 2017 r. poz. 2226);
 • o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 4 grudnia 2017 r. poz. 2234);
 • o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 7 grudnia 2017 r. poz. 2278).