Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 15 lutego 2018 r. poz. 373);
 • Prawo o miarach (Dz.U. z 15 lutego 2018 r. poz. 376);
 • o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 15 lutego 2018 r. poz. 377);
 • o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 15 lutego 2018 r. poz. 380);
 • o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 19 lutego 2018 r. poz. 389);
 • o rachunkowości (Dz.U. z 20 lutego 2018 r. poz. 395);
 • o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 21 lutego 2018 r. poz. 399);
 • o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 21 lutego 2018 r. poz. 400);
 • o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 23 lutego 2018 r. poz. 405);
 • Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 23 lutego 2018 r. poz. 408);
 • o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 23 lutego 2018 r. poz. 412);
 • o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 26 lutego 2018 r. poz. 419);
 • o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz.U. z 26 lutego 2018 r. poz. 424);
 • o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 26 lutego 2018 r. poz. 425);
 • o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 28 lutego 2018 r. poz. 441);
 • o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 28 lutego 2018 r. poz. 450);
 • o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2 marca 2018 r. poz. 470);
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 5 marca 2018 r. poz. 475);
 • o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 5 marca 2018 r. poz. 478);
 • o obligacjach (Dz.U. z 6 marca 2018 r. poz. 483);
 • o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 9 marca 2018 r. poz. 508);
 • o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 12 marca 2018 r. poz. 511);
 • o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. z 14 marca 2018 r. poz. 545).

Opublikowano też obwieszczenia o ogłoszeniu jednolitych tekstów rozporządzeń:

 • Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz.U. z 26 lutego 2018 r. poz. 426);
 • Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. z 1 marca 2018 r. poz. 461).