Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o pomocy społecznej (Dz.U. z 12 sierpnia 2019 r. poz. 1507);
 • o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 12 sierpnia 2019 r. poz. 1509);
 • Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 12 sierpnia 2019 r. poz. 1513);
 • o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 13 sierpnia 2019 r. poz. 1519);
 • o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 14 sierpnia 2019 r. poz. 1528);
 • o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 20 sierpnia 2019 r. poz. 1563);
 • o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. z 23 sierpnia 2019 r. poz. 1591);
 • o Polskiej Agencji Prasowej (Dz.U. z 23 sierpnia 2019 r. poz. 1595);
 • o Karcie Polaka (Dz.U. z 23 sierpnia 2019 r. poz. 1598);
 • o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz.U. z 23 sierpnia 2019 r. poz. 1606);
 • o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 26 sierpnia 2019 r. poz. 1610);
 • o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2 września 2019 r. poz. 1666);
 • o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2 września 2019 r. poz. 1668).