W Dz.U. z 5 lutego 2020 r. pod poz. 184 opublikowano Postanowienie Marszałka Sejmu RP z 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Marszałek Sejmu zarządził wybory Prezydenta RP i wyznaczył datę wyborów na niedzielę 10 maja 2020 r. Natomiast dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do tego postanowienia.

Postanowienie obowiązuje od 5 lutego 2020 r.