W Dz.U. z 30 listopada 2022 r. pod poz. 2465 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 30 listopada 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego.

Rozporządzenie określa:

  • warunki korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym sposób uwierzytelniania w e-Urzędzie Skarbowym użytkowników konta;
  • zakres korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym rodzaje kont, o których mowa w art. 35b ust. 2 pkt 3 Ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, i uprawnienia użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym;
  • rodzaje spraw, które są załatwiane w e-Urzędzie Skarbowym.

Utraciło tym samym moc Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 lipca 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1426 ze zm.).

Rozporządzenie obowiązuje od 1 grudnia 2022 r.