W Dz.U. z 18 maja 2023 r. pod poz. 943 opublikowano Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r.

Z rozporządzenia wynika, że opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2024 wynoszą za jeden miesiąc za używanie odbiornika:

 • radiofonicznego — 8,70 zł,
 • telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego — 27,30 zł.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2024 r., po uwzględnieniu przewidzianych zniżek, wynosi:

 1. za używanie odbiornika radiofonicznego:
  • 16,90 zł za dwa miesiące,
  • 25,10 zł za trzy miesiące,
  • 49,60 zł za sześć miesięcy,
  • 94,00 zł za rok kalendarzowy;
 2. za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
  • 53,00 zł za dwa miesiące,
  • 78,70 zł za trzy miesiące,
  • 155,70 zł za sześć miesięcy,
  • 294,90 zł za rok kalendarzowy.

Opłaty wnoszone na poczet 2024 r. można przyjmować w 2023 r. według stawek obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 2 czerwca 2023 r.