W Dz.U. z 24 maja 2023 r. pod poz. 995 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 10 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz.

Rozporządzenie określa wzory deklaracji składanych na formularzach: DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b, DEK-1-u, DEK-2-a, DEK-2-b, DEK-2-u, DEK-W, DEK-R oraz DEK-Z.

Rozporządzenie obowiązuje od 25 maja 2023 r., ale z mocą od 10 marca 2023 r.