Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • Prawo konsularne (Dz.U. z 13 lipca 2023 r. poz. 1329),
 • o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 13 lipca 2023 r. poz. 1335),
 • o ochronie przyrody (Dz.U. z 13 lipca 2023 r. poz. 1336),
 • o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 14 lipca 2023 r. poz. 1351),
 • o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz.U. z 17 lipca 2023 r. poz. 1352),
 • o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz.U. z 17 lipca 2023 r. poz. 1355),
 • o lasach (Dz.U. z 17 lipca 2023 r. poz. 1356),
 • o kosztach komorniczych (Dz.U. z 17 lipca 2023 r. poz. 1357),
 • Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 17 lipca 2023 r. poz. 1360),
 • Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 19 lipca 2023 r. poz. 1378),
 • o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. z 21 lipca 2023 r. poz. 1385),
 • o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 21 lipca 2023 r. poz. 1395),
 • o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 24 lipca 2023 r. poz. 1400),
 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 26 lipca 2023 r. poz. 1426),
 • o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 27 lipca 2023 r. poz. 1436),
 • o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 27 lipca 2023 r. poz. 1440),
 • o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 28 lipca 2023 r. poz. 1446),
 • o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 28 lipca 2023 r. poz. 1448),
 • Kodeks pracy (Dz.U. z 31 lipca 2023 r. poz. 1465),
 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 31 lipca 2023 r. poz. 1469),
 • Prawo wodne (Dz.U. z 1 sierpnia 2023 r. poz. 1478),
 • o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 3 sierpnia 2023 r. poz. 1504),
 • o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 4 sierpnia 2023 r. poz. 1524),
 • o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem „lokal za grunt” (Dz.U. z 4 sierpnia 2023 r. poz. 1525),
 • o podatku akcyzowym (Dz.U. z 7 sierpnia 2023 r. poz. 1542),
 • Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 8 sierpnia 2023 r. poz. 1550),
 • o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 8 sierpnia 2023 r. poz. 1554),
 • o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. z 8 sierpnia 2023 r. poz. 1559),
 • o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 9 sierpnia 2023 r. poz. 1570),
 • o ochronie zwierząt (Dz.U. z 10 sierpnia 2023 r. poz. 1580),
 • o odpadach (Dz.U. z 10 sierpnia 2023 r. poz. 1587),
 • o gatunkach obcych (Dz.U. z 11 sierpnia 2023 r. poz. 1589),
 • Prawo celne (Dz.U. z 11 sierpnia 2023 r. poz. 1590).