W Dz.U. z 8 sierpnia 2023 r. pod poz. 1564 opublikowano Postanowienie Prezydenta RP z 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent wyznaczył dzień wyborów na 15 października 2023 r. Postanowienie określa też kalendarz wyborczy dla tych wyborów.

Postanowienie obowiązuje od 8 sierpnia 2023 r.