Twórcami projektu NaFilM (National Film Museum) są studenci Wydziału Filmowego na Uniwersytecie Karola w Pradze. Stopniowo starają się stworzyć instytucję, której celem jest zbadanie, ponowna ocena i publiczna prezentacja znaczenia narodowego dziedzictwa filmowego Republiki Czeskiej nie tylko dla odwiedzających to miejsce Czechów, ale także dla gości z całego świata.

Twórcy chcą, by to planowane muzeum stało się atrakcyjnym miejscem otwartym zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla ekspertów filmowych i osób profesjonalnie związanych z produkcją filmową.

Przygotowując koncepcję Narodowego Muzeum Filmu, studenci — wsparci przez pracowników naukowych z Wydziału Filologii — współpracowali z teoretykami, ekspertami i kuratorami. Opracowana koncepcja muzeum i jego projekt architektoniczny, wraz z wybranymi sekcjami przyszłych wystaw muzealnych, została zaprezentowana na specjalnej wystawie w Pradze w czerwcu 2015 r. Przedstawiono na niej nie tylko dziedzictwo filmowe Czech, ale także możliwe podejście kuratorskie do wystawiania tego medium oraz jego historię.

Obecnie w tymczasowej przestrzeni w centrum Pragi prezentowana jest wystawa, która w przyszłości stanie się częścią większej, stałej wystawy. Jest to swego rodzaju pole doświadczalne, możliwość konfrontacji pomysłów z potrzebami i oczekiwaniami odbiorców.