Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach uruchomił Klub Kreatywnych Twórców Kultury. Podczas luźnych otwartych, nieodpłatnych spotkań przy kawie i herbacie gromadzi osoby, które amatorsko lub profesjonalnie działają lub chciałyby działać w kulturze.

Spotkania są okazją do podzielenia się swoimi pomysłami, zaprezentowania swoich prac, wspólnego przygotowania projektów artystycznych. To znakomity pomysł na stworzenie w instytucji społeczności, która ma szansę nie tylko wzbogacić jej ofertę, ale i nadać kierunek podejmowanym w niej działaniom.