W Serbii, w rejonie Jagodiny, zrealizowano oryginalny, bardzo wartościowy projekt AgroLib-Ja, którego celem było wsparcie rozwoju rolnictwa poprzez… biblioteki!

W ramach projektu wyremontowano i wyposażono w komputery cztery biblioteki i utworzono sieć bibliotek świadczących usługi w zakresie informacji i komunikacji, szczególnie na rzecz rolników. Projekt koordynowała Biblioteka Narodowa „Radislav Nikčević”. Bibliotekarze zostali przeszkoleni, a następnie sami prowadzili szkolenia dla rolników w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, poszukiwania metod uprawy i promowania swoich produktów. Regularnie organizowano również wykłady ekspertów w dziedzinie rolnictwa dla urzędników samorządowych.

Udało się stworzyć i uruchomić stronę internetową projektu oraz giełdy internetowej dla rolników, przeznaczonej do reklamowania produktów rolnych, rzemiosła i turystyki wiejskiej.

Co ważne, nie trzymano się ślepo agendy projektu! Na początku pierwsze wykłady zaplanowano w porach wieczornych, na koniec dnia ciężkiej pracy rolników w polu. Szybko zdano sobie sprawę, że o tej porze nikt nie przyjdzie do biblioteki — niezależnie od tego, co ona oferuje. W związku z tym przełożono niektóre działania o kilka miesięcy, kiedy było mniej pracy w polu, a rolnicy byli mniej zmęczeni i mieli więcej wolnego czasu. Sprawdzono także, kiedy w danej wiosce obchodzone są święta patronów religijnych oraz kiedy wypadają inne święta. Unikano organizowania wykładów w trakcie trwania wielkich imprez sportowych, kiedy większość mężczyzn spędzała czas w domu przed telewizorem.

Do projektu wybrano starannie bibliotekarzy wiejskich, ponieważ stanowili oni najważniejsze ogniwo łączące rolników z biblioteką przy promocji i wdrażaniu projektu. Zresztą, jak się okazało, jednym z głównych źródeł odniesionego sukcesu było właśnie nawiązanie osobistych kontaktów z rolnikami.

Więcej informacji o tym i o innych oryginalnych pomysłach można znaleźć na stronie Inspiracje dla bibliotek.