W nawiązaniu do historii Bronowic i zamieszkujących Rydlówkę rodzin, a także treści Wesela Stanisława Wyspiańskiego, które porusza m.in. problem konieczności wzięcia odpowiedzialności za swój los — pracownicy Rydlówki przygotowali program warsztatowy dla młodzieży.

Młodzieżowy think tank to 10 spotkań warsztatowych dla uczniów i opiekujących się nimi nauczycieli. Pierwsze spotkania poprzez podjęcie zagadnień związanych z ekologią i codziennym funkcjonowaniem uwrażliwią uczniów na ich najbliższe otoczenie i sposób spędzania wolnego czasu. Równocześnie będzie to okazja do prezentacji uczniom losów dzielnicy, w której mieszkają, i rodzin Mikołajczyków, Tetmajerów i Rydlów, które tak silnie zapisały się w historii Bronowic.

Spotkania te przygotują uczniów do ich własnej pracy, jaką będzie opracowanie i realizacja projektów mających na celu pozytywną zmianę w ich najbliższym otoczeniu. Poprzez spotkania i warsztaty pięcioosobowe zespoły przygotują swoje propozycje rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na lokalną społeczność i najbliższe otoczenie w zakresie większego kontaktu z naturą i przeciwdziałania zagrożeniom cywilizacyjnym. Finał projektu przewidziany jest na maj — czerwiec 2020 r.