Fundacja Poemat — Słowa na Wagę i Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne już dwa lata temu powołało do życia Centrum Leczenia Czytaniem w Krakowie.

Początkowo był to cykl spotkań-warsztatów polecający najciekawsze pozycje współczesnej literatury dla dzieci i bajki terapeutyczne, będący zarazem podróżą po świecie emocji i uczuć, w którym eksperci odpowiadają na trudne pytania i pokazują, jak radzić sobie z problemami.

W bieżącym roku cykl będzie kontynuowany w formule zajęć wykorzystujących narzędzia biblioterapii pod hasłem: Wiersze do kolorowania i unikalnej formule wiersza białego dla dzieci. W trakcie zajęć odczytywane są wybrane wiersze. Podczas wspólnej interpretacji poszczególnych tekstów dzieci kolorują specjalnie przygotowane grafiki, które następnie z wierszami zabierają do domu.

Intensywna praca interpretacyjna połączona z działaniem plastycznym przynosi bardziej wymierne efekty emocjonalne i intelektualne, a możliwość dalszego obcowania z wierszem i grafiką w domu rozszerza efekty zajęć. W ten prosty sposób kształcone są równolegle kompetencje literackie i plastyczne najmłodszych.

Dodatkowo, na podstawie zapisów wcześniejszych warsztatów, twórcy centrum opracowują uniwersalny podręcznik dla pedagogów.