Laboratorium Innowacji Społecznych to samodzielna jednostka budżetowa Miasta Gdyni działająca na rzecz jego mieszkańców. Celem tej instytucji jest poszukiwanie, realizacja i wdrażanie nowatorskich rozwiązań, które wychodzą naprzeciw społecznym wyzwaniom.

Główne wysiłki koncentrują się na rozwijaniu pięciu ogólnomiejskich programów integrujących zasoby gdynian oraz lokalne instytucje i organizacje. Są to:

  1. Gdynia OdNowa — proces rewitalizacji sześciu gdyńskich terytoriów, określony w Gminnym Programie Rewitalizacji na lata 2017–2026,
  2. Budżet Obywatelski Gdynia — proces, w którym gdynianie decydują o tym, na co przeznaczyć wydzieloną kwotę z budżetu,
  3. Wymiennikownia Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu — przestrzeń tworzona przez młodzież dla młodzieży,
  4. Przystań Gdynia. Sieć centrów sąsiedzkich — przestrzenie realizacji pomysłów i zainteresowań współtworzone przez mieszkańców, gdyńskie instytucje i organizacje,
  5. UrbanLab Gdynia — otwarte forum dialogu i dyskusji o mieście, przestrzeń wypracowywania rozwiązań rozwijających jakość życia w miastach.

Warto się zainspirować tymi działaniami.