Cykl spotkań z baśnią i rytuałem Na przychaciu organizowany przez Muzeum Etnograficzne w Warszawie to bezpieczna, spokojna przestrzeń spotkania. Można tam przyjść, by rozmawiać o tym, co dla nas ważne — miłości, wdzięczności, sile, ale też śmierci, słabości i bólu.

Każde spotkanie to jedna opowieść i jeden związany z nią temat przewodni. Praca nad nim polega na rozmowie, pisaniu, rysowaniu, haftowaniu, śpiewie czy mikrorytuałach. Za każdym razem trochę inaczej, bo inne są historie i potrzeby z nimi związane. Nad kształtem i przebiegiem spotkań czuwa osoba prowadząca, ale wszyscy uczestnicy są ich równoprawnymi współtwórcami.

W Na przychaciu to, co znane, bliskie, domowe styka się z tym, co przychodzi z zewnątrz. Zwrócona w stronę drogi ławka zachęca, by na niej przysiąść i zaprosić kogoś do rozmowy. Czasem tym kimś będzie sąsiadka, a kiedy indziej wędrowiec z dalekich krain. Słowa płyną swobodnie, bez pośpiechu, niosąc ze sobą opowieści, radości, smutki i tęsknoty. W bliskości drugiej osoby odnajdujemy siebie i swoje własne historie. To miejsce, w którym mity i opowieści pochodzące z różnych tradycji są iskrą pobudzającą myśli, słowa, uczucia i działania. To osoby, które tę przestrzeń tworzą — w zaufaniu, otwartości i uważności na siebie nawzajem.