Dom Otwarty to inkluzywny dom kultury, który jest odpowiedzią na realne potrzeby osób z niepełnosprawnościami i to właśnie one miały nieoceniony wpływ na wdrożenie i dostosowanie projektu.

W placówce o powierzchni 470 m2 znajduje się pokój wyciszenia, komfortka (przewijak dla osób dorosłych), pętla indukcyjna, a także oznaczenia w brajlu oraz dedykowany system specjalnej nawigacji. Znajdują się tam też przemyślane i nowocześnie wyposażone sale warsztatowe, m.in.: pracownia komputerowa, pracownia VR — wirtualnej rzeczywistości, sala plastyczna, sala muzyczna, sala taneczna i pokój do zajęć indywidualnych.

Placówka jako jedna z nielicznych w Polsce wprowadziła krzyżowo rozwiązania dostępności dla wszystkich niepełnosprawności.

Dom Otwarty jest placówką podległą pod Dom Kultury Świt m.st. Warszawy.

Zgodnie z przyjętym planem działania, placówka ma otrzymywać wsparcie trenerów i instruktorów z rozmaitych fundacji, skupionych na dziedzinie dostępności. Edukacja obejmie zatem nie tylko odwiedzających, również pracownicy będą pogłębiać swoją wiedzę i doświadczenie, by ich Dom rzeczywiście był jak najbardziej otwarty.