Pracując w instytucji kultury, warto edukować nie tylko innych, ale także… siebie!

W ubiegłym roku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w ramach programu Erasmus+ otrzymało grant z funduszy Unii Europejskiej (w wysokości 48 084 euro).

Fundusze te przeznaczono na edukację pracowników różnych działów muzeum w zakresie metodologii interpretacji dziedzictwa kulturowego, a także edukacji włączającej i odpowiedzialności klimatycznej. Uczestnictwo w programie i zdobyta przez pracowników wiedza stała się inspiracją do tworzenia ciekawych propozycji edukacyjnych dla osób dorosłych, a w muzeum powstał zintegrowany, międzywydziałowy zespół zajmujący się edukacją osób dorosłych.

W ramach projektu na początku bieżącego roku część pracowników muzeum brała udział w międzynarodowym kursie poświęconym interpretacji dziedzictwa organizowanym w Chorwacji.

Następnie, we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury, zorganizowano w instytucji warsztaty, podczas których przełożono zdobytą wiedzę na konkretne propozycje związane z programem muzeum.

Podsumowaniem projektu jest zorganizowane we wrześniu br. w muzeum międzynarodowe seminarium Interpreting our museums. International seminar on heritage interpretation.