Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum otwiera się na młodzież. Nie tylko ją edukuje, ale też jej słucha i z nią rozmawia.

W ramach programu NCK Kultura-Interwencje. Edycja 2023 dofinansowanego ze środków MKiDN powstał projekt (Nie)zwykłe heheszki, w którym pracownicy teatru podjęli z młodzieżą dialog na temat tego, co ją irytuje w otaczającej rzeczywistości.

Głównym celem spotkań, warsztatów kreatywnego pisania i konkursu literackiego było pokazanie, że satyra może być cennym narzędziem zmiany świata. Młodych ludzi zaproszono do tego, by poszukiwali w swoim otoczeniu przejawów absurdu i za pomocą środków wypowiedzi artystycznej zamanifestowali swoje zdanie.

Punktem wyjścia do pracy były satyryczne teksty literackie parodiujące rzeczywistość (m.in. komunikaty językowe w przestrzeni publicznej, język reklamy i mediów społecznościowych). To była także zachęta do budowania wypowiedzi humorystycznych zainspirowanych otaczającą rzeczywistością. Co więcej, na bazie nagrodzonych wypowiedzi powstaje właśnie happening i widowisko kabaretowe.