dysponowanie środkami pieniężnymi

Kto powinien zatwierdzać do wypłaty dokumenty samorządowej instytucji kultury?

• Jednym z obowiązków głównego księgowego jest wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi instytucji kultury • Każdy dokument obciążający finanse instytucji musi mieć też akceptację dyrektora, który odpowiada za całość jej gospodarki finansowej • Ani dyrektor ani główny księgowy nie może delegować czynności związanych z akceptacją dokumentów do wypłaty na innego pracownika