formy organizacyjne instytucji kultury

Instytucje kultury prowadzące działalność kulturalną w więcej niż jedna formie organizacyjnej

• Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje podział instytucji kultury na instytucje artystyczne i pozostałe instytucje • Organizator może też utworzyć instytucję kultury prowadzącą działalność kulturalną w więcej niż jedna formie organizacyjnej • O formach organizacyjnych i ich ilości zawsze decyduje organizator