obiekty instytucji kultury

Przekazanie obiektów instytucji kultury po zakończeniu projektu

Gmina realizuje projekt z RPO polegający na rozbudowie między innymi amfiteatru i Parku Turystyki, które po zakończeniu projektu mają być przekazane w trwały zarząd lub użyczenie instytucji kultury. Radca prawny stanął na stanowisku, iż nie można bezpłatnie oddać majątku gminy instytucji posiadającej z mocy ustawy osobowość prawną. Konieczna byłaby opłata, co stanowi dochód gminy, którego z kolei według projektu nie można osiągać. Nasza instytucja kultury została powołana przez gminę, znajduje się w prowadzonym przez nią rejestrze i statutowo działa, korzystając z majątku gminnego.