PR (public relations)

Budowanie wizerunku instytucji

  • Wizerunek instytucji kultury to obraz, który wytwarza się w umysłach ludzi, będący sumą wrażeń, przekonań i doświadczeń z nią związanych
  • O wizerunku i dokonywanych ocenach decyduje wiele czynników — działania promocyjne, polityka marketingowa czy reklama
  • Wizerunek instytucji nie jest dany raz na zawsze — trzeba nad nim stale pracować