Paulina Chrzanowska

dziennikarz, specjalista media relations

Budowanie wizerunku instytucji

  • Wizerunek instytucji kultury to obraz, który wytwarza się w umysłach ludzi, będący sumą wrażeń, przekonań i doświadczeń z nią związanych
  • O wizerunku i dokonywanych ocenach decyduje wiele czynników — działania promocyjne, polityka marketingowa czy reklama
  • Wizerunek instytucji nie jest dany raz na zawsze — trzeba nad nim stale pracować

Konferencja prasowa i patronat medialny jako forma promocji instytucji kultury

  • Patronat medialny świetnie się sprawdza, jeśli instytucja organizuje wiele wydarzeń
  • Konferencja prasowa daje szanse na bezpośredni kontakt z przedstawicielami mediów
  • Bezpośredni kontakt z mediami może zaowocować częstszym poruszaniem przez nie spraw danej instytucji, a nawet stałą współpracą

Współpraca instytucji kultury z mediami

  • Współpraca instytucji kultury z przedstawicielami mediów jest bardzo cenna i ma wiele zalet
  • Każda instytucja powinna zabiegać o to, by w mediach pojawiało się o niej jak najwięcej informacji stawiającej ją w dobrym świetle, przekazującej najważniejsze przedsięwzięcia i cele placówki oraz promującej jej wizerunek
  • Pracownicy kultury muszą umiejętnie i efektownie współpracować z mediami oraz starać się wykorzystać możliwości, które daje dane medium