przedmioty zagubione

Przedmioty zagubione w instytucji kultury

• Ogólne przepisy z kc dotyczące postępowania z rzeczami znalezionymi nie dotyczą instytucji kultury, które funkcjonują w budynkach publicznych • W przypadku znalezienia zagubionej w instytucji kultury rzeczy, zarządca powinien próbować przekazać ją organowi przechowującemu • Przygotowywany przez rząd projekt ustawy o rzeczach znalezionych może rozwiązać lukę prawną, w której znalazły się instytucje kultury