stawka amortyzacyjna

Zmiana stawki amortyzacyjnej użytkowania wieczystego gruntu

W instytucji stawka dla prawa wieczystego użytkowania gruntów wynosi 5%.
Czy w związku z wejściem w życie nowej Klasyfikacji Środków Trwałych, która obowiązuje od 1 stycznia 2018 r., instytucja ma obowiązek zwiększyć stawkę amortyzacji do 10% wartości?