Poradnik Instytucji Kultury 10/2021

Dodatek specjalny w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej

Pracownik instytucji kultury nabędzie niedługo prawo do nagrody jubileuszowej. Pracownikowi przyznano dodatek specjalny za wykonywanie dodatkowych zadań w ramach unijnego projektu, dodatek wypłacany jest z dotacji z projektu.
Czy taki dodatek powinien być wliczony do podstawy nagrody jubileuszowej?

Dodatek funkcyjny i specjalny dla kierownika administracyjnego

Kierownik administracyjny pobiera dodatek funkcyjny z racji pełnionego stanowiska. Jednocześnie jest on osobą wyznaczoną do zastępowania dyrektora w czasie dłuższej nieobecności (3 tygodnie).
Czy taka osoba może pobierać również dodatek specjalny?

Czas pracy w podróży służbowej

Pracownik przebywał w delegacji 13 godzin (była to wycieczka, otrzymał pełną dietę). W harmonogramie czasu pracy miał zaplanowane 12 godzin (równoważny czas pracy).
Ile godzin pracy uwzględnić w ewidencji czasu pracy — czy według rozliczonej delegacji, czyli 13 godzin, czy według harmonogramu czasu pracy, czyli 12 godzin? Co zrobić z różnicą jednej godziny?

Dodatek specjalny za dodatkową pracę

Pracownik zatrudniony jest w instytucji kultury w równoważnym czasie pracy (okres rozliczeniowy 3-miesięczny). Pracownik — poza zaplanowanymi godzinami pracy w harmonogramie — przychodzi do pracy podczas interwencji ochrony związanej z załączaniem się alarmu w instytucji. Za każde przyjście pracownik dostaje dodatek specjalny w wysokości 50 zł. Pracownik może być wezwany przez ochronę w dowolnym dniu, w tym w niedzielę, a także w różnych godzinach (także nocnych).
Czy taki sposób rozliczenia się z pracownikiem jest prawidłowy?

Czy okres odpowiadający urlopowi wychowawczemu podlega wliczeniu do stażu pracy?

Pracownica dostarczyła do zakładu pracy zaświadczenie z ZUS, z którego wynika, że:

  • pobierała zasiłek wychowawczy przez okres odpowiadający okresowi urlopu wychowawczego po likwidacji zakładu pracy od 2 lutego 1992 r. do 1 lutego 1994 r.,
  • okres od 2 lutego 1994 r. do 1 lutego 1995 r. to okres odpowiadający urlopowi wychowawczemu, bez prawa do zasiłku wychowawczego.

Likwidacja zakładu nastąpiła, gdy pracownica była w 9. miesiącu ciąży, co potwierdza świadectwo pracy.
Czy okres odpowiadający urlopowi wychowawczemu należy zaliczyć do pracowniczego stażu pracy?

Kwota wolna od potrąceń a wczasy pod gruszą

Wynagrodzenie pracownika instytucji kultury podlega zajęciu przez komornika. Pracownikowi co miesiąc wypłacane jest wynagrodzenie równe kwocie wolnej od potrąceń. 1. dnia miesiąca pracownik otrzymał w gotówce świadczenie, tzw. wczasy pod gruszą, w kwocie 1500 zł.
Jaką kwotę należy potrącić z wynagrodzenia pracownika?
Czy wyliczenie 2061 zł – 1500 zł = 561 zł jest prawidłowe?
Czy połowa wynagrodzenia powinna zostać wypłacona pracownikowi?

Dwie odprawy — z tytułu przejścia na rentę, a następnie na emeryturę

Pracownik był zatrudniony w bibliotece od 1979 r. i po przepracowaniu 11 lat w 1990 r. ze względu na stan zdrowia przeszedł na rentę. Otrzymał wtedy jednomiesięczną odprawę. Po czterech latach renta została mu zabrana i od 1995 r. ponownie pracuje w bibliotece do teraz. W tym roku przechodzi na zasłużoną emeryturę.
Czy w takiej sytuacji biblioteka może mu wypłacić odprawę emerytalną?

Wniosek o nagrodę roczną dla dyrektora instytucji kultury

Kto w małej jednostce powinien wystąpić do wójta o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi jednostki po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego — on sam czy główny księgowy?

Dodatkowa praca dyrektora

Dyrektor instytucji kultury chce podjąć w innej firmie dodatkową pracę (niestanowiącą zajęcia konkurencyjnego), odbywającą się też w godzinach pracy instytucji kultury, którą kieruje.
Czy w takiej sytuacji musi uzyskać zgodę organizatora instytucji kultury, którą kieruje, na podjęcie dodatkowej pracy w godzinach pracy instytucji?

Prowadzenie strony BIP przez instytucję kultury

W jaki sposób należy zgłosić nową stronę BIP instytucji kultury, która dotychczas nie posiadała takiej strony?
Czy ma to być odrębna strona, czy podrzędna dla strony BIP urzędu gminy?

Muzeum stanowiące część ośrodka kultury

W budynku dawnego dworca PKP, przejętym przez samorząd gminny, trwają prace budowlane przygotowujące obiekt do wyeksponowania w nim lokalnie produkowanej ceramiki. Powstała tam ekspozycja zostanie prawdopodobnie przekazana do administrowania ośrodkowi kultury. Miejsce to ma być określane jako muzeum. Eksponaty są w posiadaniu ośrodka kultury.
W jaki sposób zorganizować to „muzeum”?
Czy oficjalnie w dokumentach powinno figurować muzeum czy tylko otwarta biletowana ekspozycja dla zwiedzających?

Nieodpłatne udostępnienie lokalu na inne cele niż działalność kulturalna

Samorządowa instytucja kultury zamierza nieodpłatnie użyczyć lokal na: prowadzenie oddziału przedszkolnego, pełnienie dyżuru przez sołtysa, spotkania, zebrania oraz imprezy organizowane przez OSP i inne organizacje pozarządowe niewspółpracujące z instytucją kultury.
Czy takie nieodpłatne udostępnienie lokalu jest możliwe?