Poradnik Instytucji Kultury 12/2014

Wyjazd służbowy pracownika łączącego część etatu z urlopem rodzicielskim

Pracownik muzeum łączy pracę na ½ etatu z urlopem rodzicielskim. Pracuje codziennie od 08:15 do 12:15 (4 godziny). Czy dyrektor muzeum może takiemu pracownikowi polecić wyjazd służbowy (delegację) od godziny 15:00?

Wykazanie pracownika na urlopie rodzicielskim w dokumentach ZUS

Biblioteka zatrudniała pracownicę na umowę na czas określony do 31 grudnia 2012 r. Następnie przedłużono jej umowę do dnia porodu, tj. 4 czerwca 2013 r., i z tym dniem wydano świadectwo pracy, a dokumenty przekazano do ZUS. Biblioteka ponownie zatrudniła tę pracownicę na ½ etatu od 3 marca 2014 r., przy czym część tego czasu pokryła się z jej urlopem rodzicielskim (pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim i rodzicielskim łącznie do 2 czerwca 2014 r.). Biblioteka wykazywała pracownicę na ZUS RCA z kodem 01 10 00, ale czy powinna również wykazać pracownicę na ZUS RSA z kodem 01 10 00 i z kwotami zerowymi?

Podwyżka pensji bez aneksu do umowy o pracę

W styczniu 2014 r. pracownica biblioteki otrzymała podwyżkę. Nie zmieniono jednak zapisów w jej umowie o pracę, w której nadal figurowało niższe wynagrodzenie. Ostatecznie aneks do umowy o pracę zawarto dopiero 21 listopada 2014 r. Czy ta podwyżka jest skuteczna?

Nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy

Dyrektor ośrodka kultury zajmuje to stanowisko już 30 lat. Wcześniej przez 15 lat pracował w innej instytucji kultury. Czy po 45 latach pracy może otrzymać nagrodę jubileuszową?

Odzież ochronna w bibliotece

Czy biblioteka powinna wydawać bibliotekarzom odzież ochronną, ewentualnie wypłacać ekwiwalent za pranie?

W podróży zagranicznej pracowników dyrektor filharmonii może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe

Pracownicy orkiestry zatrudnieni w filharmonii wyjechali w podróż służbową do Austrii i Włoch. Wyjechali z Krakowa w poniedziałek 24 listopada o godzinie 07:00 na lotnisko do Katowic. Samolot do Wiednia wystartował o godzinie 12:30. W środę 26 listopada o godzinie 14:00 pracownicy odlecieli z Wiednia i po dwóch godzinach wylądowali w Neapolu. Do Katowic wrócili w piątek, 28 listopada o 20:00. Do domu w Krakowie dotarli o godzinie 22:30. W podróży pracownicy mieli zapewniony hotel i wyżywienie. Jak policzyć delegację pracowników?

Udział domu kultury w zbiórce publicznej

Dom kultury przyłącza się do zbiórki publicznej „23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP)”. Jej organizatorem jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szefem sztabu działającego w domu kultury jest jego dyrektor. Czy na podstawie nowych przepisów o organizowaniu zbiórek publicznych dom kultury powinien założyć komitet społeczny? Czy rozlicza się z fundacją i z ministrem, czy tylko z fundacją?
Czy dom kultury może, tak jak w ubiegłych latach, otrzymywać wpłaty na konto z konkretnym przeznaczeniem, tzn. na organizację 23. finału, opłacać z tych zebranych środków koszty podróży zespołów, które przyjadą na występy, kupować fajerwerki, a także potwierdzać kwoty, które w obecności komisji będą wrzucać do puszek przedstawiciele miejscowych firm?

Zatrudnienie dyrektora na czas określony bez konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi

Czy dyrektora ośrodka kultury, powołanego na czas nieokreślony, którego nie obowiązują przepisy przejściowe wynikające z Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej) można ponownie powołać na to stanowisko bez przeprowadzania konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi na okres 7 lat, jeżeli jest taka wola jego i organizatora?

Dane wrażliwe uczestników wycieczki

Dom kultury organizuje kilkudniową wycieczkę dla dzieci. Jakich informacji o dzieciach może żądać od rodziców? Czy w ankiecie mogą znajdować się pytania dotyczące stanu zdrowia dziecka? Co zrobić, gdy rodzice nie chcą takich danych podać?

Nowe zamówienia publiczne w instytucjach kultury

• Jeśli instytucja udziela z wolnej ręki zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej, może zrezygnować ze stosowania niektórych procedur • Instytucja kultury jako kryterium wyboru ofert może wybrać cenę albo cenę i inne parametry takie jak jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia czy koszty eksploatacji • Instytucja może wykluczyć wykonawcę z postępowania, jeśli w przeszłości wykazał się nierzetelnością

Immersive theatre

Wyrażenie immersive theatre można przetłumaczyć jako teatr „wciągający”, choć jest to określenie, które nie w pełni oddaje znaczenie tego terminu. To w dużym uproszczeniu tworzenie partycypacyjnego doświadczenia teatralnego, w którym publiczność rezygnuje ze statusu obserwatora, aby stać się współuczestnikiem i współtwórcą narracji i procesu opowiadania.

Więcej światła

Jeszcze tylko przez miesiąc w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie można zobaczyć interaktywną wystawę Więcej światła.