• Czy można odliczyć VAT od kosztów odpłatnej wystawy?
 • Czy w związku z trwającą epidemią pracodawca może wysłać pracowników na świadczenie postojowe na czas nieokreślony?
 • Czy główny księgowy, jako kadra zarządzająca, ma prawo do nienormowanego czasu pracy?
 • Jak prawidłowo policzyć okres zatrudnienia pracownika?
 • Czy instytucja, która opłaciła 50% składek na ZUS ze środków z działalności gospodarczej za okres marzec — maj 2020 r., również musi informować organizatora o zmianie planu finansowego?
 • Jak ująć w księgach zakup sceny mobilnej i według jakiej stawki ją amortyzować?
 • Czy tworząc fundusz rezerwowy, należy przeksięgować zysk z konta 860 „Wynik finansowy” bezpośrednio na konto 802, czy też należy użyć jeszcze konta 800 „Fundusz instytucji kultury”?
 • W jakim przypadku trzeba wydać pracownikowi informację o przechowywaniu i odbiorze dokumentacji pracowniczej?
 • Ile wynoszą nowe limity zwolnień od podatku dochodowego świadczeń pracowniczych i do kiedy można je stosować?
 • Jak prawidłowo zlikwidować muzealia?
 • Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za błędy w rozliczeniu podatków?
 • Czy podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste wpływa na wartość początkową prawa użytkowania wieczystego gruntu?
 • Czy rada miejska jest właściwym organem, który składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury i decyduje o jej wysokości?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek ręcznego wpisywania dekretu na księgowanym dokumencie?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.