Tyle wynosi obecnie dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak informuje resort kultury, wartość wszystkich inwestycji do końca tego roku ma wynieść już ponad 3,8 miliarda zł.

W ramach Programu decyzję o dofinansowaniu otrzymało 78 projektów. Do tej pory w całej Polsce oddano do użytku 21 nowych lub wyremontowanych obiektów.

Z kolei dzięki przeprowadzonemu w 2012 r. naborowi wniosków decyzję o dofinansowaniu otrzymało 13 projektów na kwotę 176,58 mln zł.
10 z nich dotyczy infrastruktury szkolnictwa artystycznego.

Natomiast 3 projekty dotyczą rozwoju oraz poprawy stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.
Teatr Muzyczny w Lublinie oraz Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie na modernizację budynku otrzymają 20,01 mln zł. Budowa i uruchomienie Galerii Europa — Daleki Wschód przy Muzeum „Manggha” w Krakowie to dofinansowanie w kwocie 20,72 mln zł.
Z kolei budżet projektu dotyczącego przebudowy wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu oraz powiększenia holu przy małej scenie to 10,27 mln zł.

Jak przypomina resort, decyzję o dofinansowaniu otrzymał również kluczowy projekt dotyczący budowy Narodowego Instytutu Audiowizualnego.