To nowa wspólna inicjatywa Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytutu Książki i Literarisches Colloquium Berlin.

Celem Stypendium im. Albrechta Lemppa jest doskonalenie sztuki przekładu i pisania w duchu standardów literackich i translatorskich bliskich Albrechtowi Lemppowi oraz upamiętnienie jego wkładu do polsko-niemieckiej wymiany literackiej.

Stypendium przeznaczone jest dla pisarzy z Polski i Niemiec oraz dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej i polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej.

Stypendyści co roku skorzystają z dwóch jednomiesięcznych pobytów w kraju sąsiada:

  • w domu gościnnym Literarisches Colloquium Berlin dla polskiego pisarza lub tłumacza,
  • w Krakowie dla niemieckiego pisarza lub tłumacza w oddanym do dyspozycji stypendysty mieszkaniu.

W obydwu przypadkach fundatorzy stypendium pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium 1200 euro. Aby zdobyć stypendium, pisarze i tłumacze powinni zgłosić się osobiście: drogą listową bądź e-mailową (w języku polskim lub w niemieckim) i przedstawić swoje dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i plan pracy. Pierwszy nabór kandydatów obejmuje stypendia, które odbędą się od września do grudnia 2013 r. O wynikach naboru fundatorzy poinformują do końca czerwca 2013 r. Dokładny termin przyjazdu stypendyści ustalą bezpośrednio z fundatorami.