7 813 000 zł — tyle Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przeznaczył na tegoroczny budżet priorytetu „Promocja czytelnictwa”.

W porównaniu z ubiegłym rokiem — 3,9 mln zł — oznacza to podwojenie nakładów na ten cel. Minister rozpatrzył odwołania od zgłoszonych wniosków, przeznaczając na nie 2 760 000 zł. W pierwszym etapie budżet priorytetu wynosił ponad 5 mln zł. Realizacja Programu „Promocja literatury i czytelnictwa” (priorytety: „Literatura”, „Promocja czytelnictwa” oraz „Czasopisma”) to jedno z działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz rozwoju czytelnictwa w Polsce. Jak informuje resort, systematycznie zwiększa się kwota przekazywanych na ten cel środków finansowych.

W 2013 r. jest to 175,5 mln zł (dla porównania w 2012 r. i 2010 r. odpowiednio: 166,2 mln zł i 104,6 mln zł). Środki z Programu finansują m.in. zakup książek, inwestycje w infrastrukturę, programy promocyjne, szkolenia bibliotekarzy, a także budżety Instytutu Książki i Biblioteki Narodowej. Na zakup nowości dla bibliotek w 2013 r. resort planuje wydać od 20 do 30 mln zł. Ostateczna kwota zależy jednak od wydatków na inwestycje w infrastrukturę bibliotek — w roku bieżącym będzie to aż 44,8 mln zł (w 2005 r. było to jedynie 1,6 mln zł).