8 kwietnia br. w siedzibie MKiDN członkowie Rady Archiwalnej kadencji 2013–2015 odebrali powołania z rąk Ministra Bogdana Zdrojewskiego.

Rada Archiwalna jest organem doradczym i opiniodawczym przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych. W jej skład wchodzi 15 członków, a jej pracami kieruje przewodniczący.

Wnioski o powołanie w skład Rady przedkłada Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich. Członkowie Rady powoływani są przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na trzyletnią kadencję.