Jak informuje resort kultury, 74 wnioskodawców otrzymało decyzję o dofinansowaniu w ramach marcowego naboru do priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek”.

Przyznano im łącznie około 50 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę, remonty i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych w małych ośrodkach. Do tej pory w ramach Priorytetu kwotą ponad 87 mln zł wsparto 142 placówki. Lista bibliotek, które otrzymają dofinansowanie, znajduje się na stronie www.bibliotekaplus.pl.

W marcowym naborze żadnego wniosku nie rozpatrzono negatywnie. Jednocześnie po naborze majowym wszystkie środki inwestycyjne zaplanowane w budżecie programu na lata 2011–2015 zostały wyczerpane.

Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek” stanowi część Wieloletniego Programu Kultura+ na lata 2011–2015. Operatorem tego priorytetu jest Instytut Książki.