Jak informuje Narodowe Centrum Kultury (NCK), trwają przygotowania do pierwszego, ogólnopolskiego spotkania animatorów kultury. NCK we współpracy z Forum Kraków zaprasza wszystkich tych, którzy chcą rozmawiać o kondycji i roli animacji kultury w Polsce.

NieKongres Animatorów Kultury odbędzie się w dniach 5–7 grudnia 2013 r. w Warszawie, w nowej siedzibie Służewskiego Domu Kultury oraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Będą to trzy dni intensywnych rozmów i dyskusji w niekongresowym stylu. Planowane są dynamiczne sesje plenarne, praca w grupach roboczych, warsztaty i sesje otwarte. Najciekawsze projekty i dokonania animatorów zostaną zaprezentowane podczas Giełdy Projektów, a nieoczywiste źródła finansowania podczas Targów Grantodawców. Wstęp na wydarzenie jest wolny, trzeba się tylko zarejestrować, co będzie możliwe już w październiku.

Również w tym miesiącu ma się rozpocząć merytoryczna dyskusja online na temat tożsamości, środowiska, modeli i metod działania animatorów oraz współpracy. Poprowadzą ją e-moderatorzy na portalu www.platformakultury.pl.

Do udziału i współtworzenia NieKongresu zaproszeni są zarówno praktycy, jak i teoretycy animacji, pracujący „na własną rękę” lub zatrudnieni w instytucjach kultury, animatorzy z trzeciego sektora oraz edukatorzy i pedagodzy. Więcej informacji na www.platformakultury.pl. Patronat nad NieKongresem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.