Jak informuje NIMOZ (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) na swojej stronie internetowej, co roku z jego szkoleń z zakresu szeroko rozumianego muzealnictwa korzysta ponad pół tysiąca osób.

W konstruowaniu oferty programowej na przyszły rok NIMOZ korzystał z opinii ekspertów uczestniczących w pracach programowych nad Strategią Rozwoju Muzealnictwa, środowisk muzealnych, reprezentowanych np. przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich czy Polski Komitet Narodowy ICOM, a także — doświadczeń szkoleniowych poszczególnych muzeów, np. Muzeum — Pałacu w Wilanowie.

Jak podkreśla NIMOZ, nowością w jego ofercie szkoleń na przyszły rok będą propozycje z zakresu zarządzania oraz edukacji w muzeum.

Idąc śladami zapoczątkowanych w tym roku szkoleń poza swoją siedzibą, NIMOZ zapowiada organizację części szkoleń w ośrodkach pozawarszawskich.

Podobnie jak dotychczas, szkolenie poprowadzą doświadczeni praktycy, a na stronie internetowej NIMOZ znajdą się materiały szkoleniowe w postaci praktycznych przewodników.

Dodatkowo NIMOZ zapowiada próbę dostosowania swoich szkoleń do tzw. ram kwalifikacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego określających wymogi kwalifikacyjne pracowników muzeów.

Oto propozycje szkoleń NIMOZ na przyszły rok:

 • Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce — cykl prelekcji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Narzędzia pomocne w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu,
 • Prawo i procedury związane z wywozem zabytków za granicę,
 • Kontrola zarządcza i systemy zarządzania muzeum,
 • Prawo autorskie w muzeum,
 • Zarządzanie zbiorami w muzeach archeologicznych,
 • Zbiory — inwentarze (zarządzanie zbiorami),
 • Obsługa gości w muzeum,
 • Gość niepełnosprawny w muzeum,
 • Edukacja w muzeum,
 • Edukacja i promocja w muzeach kościelnych,
 • Podstawy procesu digitalizacji muzealiów,
 • Zarządzanie projektem digitalizacyjnym,
 • Praktyka tworzenia cyfrowych odwzorowań muzealiów i zarządzanie kolorem,
 • Praktyka tworzenia metadanych opisu muzealiów,
 • Zarządzanie elektronicznym inwentarzem muzealiów,
 • Zasady składania wniosków do programów MKiDN zarządzanych przez NIMOZ,
 • Ochrona konserwatorska — profilaktyka,
 • Ruch muzealiów w muzeum i konserwacja zabytkowej zieleni,
 • Techniczne zabezpieczenie muzeów i zbiorów — szkolenie dla szefów Wewnętrznych Służb Ochrony w muzeach,
 • Podstawy prawne ochrony muzeów i zbiorów. Opracowywanie i wdrażanie dokumentacji organizacyjno-ochronnej.

Szczegółowe informacje na temat czasu, miejsca oraz sposobu naborów na poszczególne szkolenia znajdą Państwo na stronie www.nimoz.pl.