Aż miliard złotych przeznaczono na czytelnictwo na najbliższe sześć lat. Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest rozwój i promocja czytelnictwa, poprawienie społecznego wizerunku książki oraz zwiększenie funduszy na zakup nowości bibliotecznych, w szczególności literatury dla dzieci i młodzieży.

650 mln zł ma pochodzić ze środków resortu kultury i 350 mln zł od beneficjentów programu, m.in. od samorządów i innych instytucji.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa swoim zasięgiem obejmuje najważniejsze z obszarów powiązanych z czytelnictwem i obecnością książki na rynku:

  • promocję i upowszechnianie czytelnictwa i książki wśród nieczytających,
  • wspieranie wydawania wartościowej literatury i czasopism kulturalnych,
  • szkolenie księgarzy,
  • regulacje prawne dotyczące rynku książki.

Jak zapowiada resort kultury, istotnym elementem programu mają być działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni kontaktu z książką.

W związku z tym planowane są:

  • modernizacje budynków bibliotek,
  • unowocześnianie ich serwisu,
  • zakup nowości książkowych,
  • szkolenia bibliotekarzy.

Kolejnym ważnym elementem programu będą działania służące udostępnianiu legalnej książki w Internecie. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014–2020 jest owocem powołanego przez szefa resortu kultury Zespołu ds. Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa, zgodnie z zapisami Paktu dla Kultury oraz Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. W jego przygotowanie, a także koordynację zaangażowane są trzy narodowe instytucje kultury: Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Narodowe Centrum Kultury.