Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID), polski operator Europejskich Dni Dziedzictwa, podał, że przyszłoroczne EDD odbędą się pod hasłem „Dziedzictwo — źródło tożsamości”.

Temat ten ma charakter niezwykle uniwersalny, dzięki czemu może być interpretowany i powiązany z wieloma aspektami, które czerpią z naszej wspólnej przeszłości, poczucia przynależności i związku z historią, językiem, tradycją czy rodziną.
Hasło uzyskało już akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podkreślając i wyróżniając słowo „źródło” NID pragnie zwrócić szczególną uwagę na zapomniany aspekt polskiego dziedzictwa, związany z różnorodnymi akwenami i sieciami dróg wodnych zarówno w kontekście materialnym (w tym na budownictwo okrętowe, latarnie morskie, mosty, młyny wodne), jak również niematerialnym (obrzędowość związana z żeglugą, sztuka marynistyczna, kulinarna).

Europejskie Dni Dziedzictwa są inicjatywą społeczną i edukacyjną, zapoczątkowaną decyzją Rady Europy, a Polska jest stałym i aktywnym uczestnikiem od 1993 r. Wszelkie działania w kraju koordynuje Narodowy Instytut Dziedzictwa. W 2014 r. odbędzie się już XXII edycja tego wydarzenia. Więcej informacji o EDD: http://edd.nid.pl.