Jak podaje Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID), z jego strony internetowej można pobrać polską wersję materiałów UNESCO wchodzących w skład Kit of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage — swoistego podręcznika wyjaśniającego znaczenie dziedzictwa niematerialnego i omawiającego wszelkie kwestie dotyczące jego ochrony zgodnie z Konwencją UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. Polska wersja tego materiału nazywa się Niematerialne dziedzictwo kulturowe i jest do pobrania za darmo.

Co ciekawe, łączy ona w jednej publikacji wszystkie 8 broszur wydanych dotychczas przez UNESCO:

  • Czym jest niematerialne dziedzictwo kulturowe?
  • Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
  • Wdrażanie Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
  • Droga do Konwencji.
  • Pytania i odpowiedzi (na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego).
  • Identyfikacja i inwentaryzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
  • Dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
  • Przykłady działań.

W poszczególnych broszurach można przeczytać o kulisach powstania Konwencji, przyświecających temu dokumentowi celach oraz sposobach ich realizacji. Czytelnik dowie się także, co oznacza stworzony przez UNESCO termin „niematerialne dziedzictwo kulturowe”, dlaczego ten rodzaj dziedzictwa jest tak niezmiernie istotny oraz jakie działania można podejmować w celu jego ochrony zarówno dla współczesnych, jak i dla przyszłych pokoleń.

Polska wersja językowa podręcznika, wraz z innymi wersjami językowymi, już wkrótce zostanie zamieszczona na stronie internetowej UNESCO.