Poradnik Instytucji Kultury 04/2014

Świadczenie urlopowe a wykorzystanie zaległego urlopu

Bibliotekarka nie wykorzystała w 2013 r. urlopu wypoczynkowego, ponieważ przez prawie pół roku była na zwolnieniu lekarskim. Poprosiła o wykorzystanie całego zaległego urlopu (20 dni roboczych) od 10 lutego 2014 r. Czy można jej wypłacić świadczenie urlopowe za 2014 r., skoro dotyczy ono zaległego urlopu?

Czas wolny za pracę w nocy

Jeden pracownik instytucji kultury pracuje codziennie od wtorku do soboty, a niedziela i poniedziałek to jego dzień wolny od pracy. Drugi pracownik pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
Z powodu organizowanej przez instytucję kultury imprezy obydwaj pracownicy pracowali dodatkowo od 18:00 w niedzielę do 02:00 w poniedziałek. Jak prawidłowo ustalić dla nich dzień wolny za przepracowane godziny?

Zmiana wymiaru etatu pracownika centrum kultury

Dyrektor centrum kultury chce zmienić pracownikowi warunki pracy i płacy poprzez obniżenie mu wymiaru czasu pracy z 1 etatu na 2/3 etatu. Czy taka zmiana wymaga wypowiedzenia i wydania świadectwa pracy, czy może się odbyć na zasadzie porozumienia stron i ciągłości obecnego stosunku pracy?

Dorabianie na urlopie rodzicielskim

• Pracownik instytucji kultury może łączyć dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą u swojego dotychczasowego pracodawcy maksymalnie do połowy wymiaru swojego czasu pracy • Aby łączyć pracę z urlopem rodzicielskim, pracownik musi złożyć u pracodawcy odpowiedni wniosek • Wysokość przysługującego pracownikowi zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, ale on ma też prawo do wynagrodzenia za pracę

Nowe funkcje programu Płatnik 9.01.001A

• Instytucje kultury jako płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od 1 lutego 2014 r. powinny korzystać z nowej wersji Płatnika • Zmiany w programie dotyczą głównie nowych formularzy i niektórych kodów • Nowa wersja programu automatycznie weryfikuje i aktualizuje komponenty niezbędne do przekazania prawidłowo wypełnionych dokumentów do ZUS

Zrzeczenie się nagrody rocznej przez dyrektora

Czy dyrektor instytucji kultury, która ma osobowość prawną, może się zrzec prawa do nagrody rocznej przyznanej przez organizatora prezydenta miasta?

Kwalifikacje bibliotekarzy po 23 sierpnia 2013 r.

Pytanie dotyczy kwalifikacji wymaganych od bibliotekarzy. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną, które weszło w życie 27 grudnia 2012 r., od 23 sierpnia 2013 r. już nie obowiązuje. Na jakich przepisach oprzeć się więc przy zatrudnianiu bibliotekarzy? Czy bibliotekarze zatrudnieni na stanowisku, np. starszego bibliotekarza, muszą uzupełnić swoje kwalifikacje w ciągu 9 lat od wejścia w życie tego nieobowiązującego już rozporządzenia?

Przywrócenie działania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury zatrudnia 12 osób. W 2013 r., z powodu drastycznego ograniczenia dotacji przez organizatora, zarządzeniem dyrektora w instytucji zawieszono naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS). W tym roku instytucja ma w planie finansowym środki na ten cel. Jak wrócić do tworzenia funduszu? Czy wystarczy zarządzenie dyrektora instytucji?

Radca prawny w instytucji kultury

• Instytucja kultury może zatrudnić adwokata na podstawie umowy zlecenia, natomiast radcę prawnego także na umowę o pracę • W instytucji kultury radca prawny musi zajmować samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio dyrektorowi • Jeśli radca prawny jest w instytucji na etacie, to jego czas pracy w siedzibie instytucji nie może być krótszy niż 2/5 czasu pracy ustalonego w zawartej z nim umowie

Muzealne fora

Krakowskie Muzeum Narodowe stara się wyraziście zaznaczyć swoją obecność w przestrzeni publicznej. W 2009 r. na placu przed głównym gmachem muzeum powstało Muzeum Forum, czyli w — zamyśle organizatorów — miejsce spotkań artystów i widzów, mieszkańców miasta i gości.

Wiosna w bibliotece

Świętowanie pierwszego dnia wiosny, wspólne czytanie wiosennych wierszy czy wycinanie kwiatów to tylko niektóre z pomysłów realizowanych w publicznych bibliotekach. Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach od siedmiu lat organizuje cykliczne Wiosenne Spotkania Literackie.

Aktywny skansen

Samorządowe Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu początkowo funkcjonowało jako regionalne muzeum etnograficzne, a obecnie jest to również skansen. Zgromadzono w nim ponad 80 obiektów małej i dużej architektury.