7 maja br. w sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (tzw. III ustawy deregulacyjnej). Posłowie zdecydowali, że projektem (druk sejmowy nr 2331) zajmie się Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji.

III ustawa deregulacyjna jest ważna dla instytucji kultury, ponieważ ma wprowadzić znaczące zmiany w ustawie o działalności kulturalnej oraz ustawie o muzeach. Pojawi się w niej definicja pracownika artystycznego oraz zmiany w ustalaniu wynagrodzeń pracowników instytucji kultury, a w stosunku do muzealników nastąpi określenie zadań, których wykonywanie spowoduje zaliczenie pracownika muzeum do tej grupy zawodowej.

Zmienić się też mają przepisy dotyczące ochrony prawnej rzeczy ruchomych o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczonych z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium RP (tzw. immunitet muzealny).

O projektowanych zmianach pisaliśmy obszernie w numerze majowym „Poradnika Instytucji Kultury”, s. 4.