Digitalizacja to utrwalanie wszelkich dóbr kultury w formacie cyfrowym. Ma ono służyć przede wszystkim wygodnemu i bezpłatnemu udostępnianiu tych zasobów za pomocą Internetu.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło stronę internetową dotyczącą digitalizacji i udostępniania zasobów kultury. Priorytetem witryny www.digit.mkidn.gov.pl jest informowanie o poczynaniach resortu w tym zakresie.

Nowa strona składa się z pięciu działów:

  • digitalizacja,
  • zasoby,
  • finansowanie,
  • Europeana,
  • kultura w sieci.

Można na niej znaleźć również informacje dotyczące tzw. Centrów Kompetencji, które realizują kluczowe kierunki działania w ramach digitalizacji. Nowo uruchomiona strona zawiera cyfrową bibliotekę Europeana, na której znajdują się materiały dotyczące zasobów dziedzictwa kulturowego.

Projekty związane z digitalizacją MKiDN wspierało już od 2007 r. Trzy lata temu dzięki staraniom resortu uruchomiono pierwszy innowacyjny program tzw. Program Wieloletni Kultura+. Jego nadrzędnym celem było wspieranie rozwoju infrastruktury digitalizacyjnej, zabezpieczenie zbiorów kultury poprzez digitalizację czy udostępnianie zbiorów odbiorcom.