W czasach gdy Internet jest podstawowym źródłem informacji, posiadanie strony internetowej stało się w każdej instytucji kultury standardem. Dzięki niej instytucje mogą zaprezentować swoją bogatą ofertę i informować odbiorców o swoich poczynaniach. Naprzeciw temu trendowi wyszło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP), które na swojej stronie zamieściło poradnik „Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących”.

Projekt, który realizuje SBP i dofinansowuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma na celu podniesienie kompetencji informacyjnych kadr miejskich i wiejskich bibliotek publicznych. Jego zakres obejmuje przede wszystkim projektowanie i prowadzenie stron internetowych. Dużą rolę w projekcie odgrywa również poradnictwo dla bibliotek — edukacja w zakresie medialnym i informacyjnym.

Głównymi zadaniami projektu jest poprawienie obsługi informacyjnej użytkowników, usprawnienie komunikacji z czytelnikiem oraz umożliwienie wejścia w cyfrowy świat małym bibliotekom. Autorzy opublikowanego na stronie internetowej SBP poradnika wyliczają również długofalowe i trwałe efekty projektu. Są nimi m.in.:

  • stworzenie szablonu stron www dla bibliotek,
  • korzystanie z poradnika dotyczącego tworzenia i prowadzenia stron WWW,
  • powstanie platformy e-learningowej na portalu www.sbp.pl.

Poradnik „Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących” w formacie PDF znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.