Sejm zajmie się poselskim projektem ustawy o przekształceniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury (druk sejmowy nr 2790).

Celem ustawy jest wprowadzenie do systemu prawnego przepisów umożliwiających przekształcenie w państwowe instytucje kultury zarówno Polskiego Wydawnictwa Muzycznego SA i spółek powstałych w wyniku komercjalizacji państwowych instytucji filmowych, jak również innych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury.

W obowiązującym systemie prawnym nie ma bowiem regulacji umożliwiających bezpośrednie przekształcenie tych spółek w instytucje kultury.

Powstałe w wyniku przekształcenia nowe państwowe instytucje kultury mają działać na podstawie ustawy o działalności kulturalnej.